Styrelsen

Presentation av styrelsen

Styrelsen består efter årsmötet 2022 av följande personer:

Per Ånäs, ordförande
Olle Hjelm, vice ordförande
Anita Linell, sekreterare
Ola Listh, kassör
Ulla Backlund, matrikelansvarig
Björn Backström, lunchvärd och editor för hemsidan
Bo Tarras-Wahlberg
Elisabeth André Turlind, ansvarig för Seminariegruppen
Tommy Öberg, ansvarig för Studiebesöksgruppen

Från vänster: Björn, Elisabeth, Olle, Per, Bosse, Ulla, Tommy och Ola samt Anita på skärmen