GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.

Med anledning därav gäller följande för FOI Veteranförening:

Förordningen omfattar behandling av personuppgifter. Med personuppgifter menas uppgifter, som direkt eller indirekt pekar på en nu levande person, t ex namn, adress, personnummer, mailadress och fotografi.

Det betyder att de uppgifter som finns i FOI Vet matrikel (medlemsregister) är att betrakta som personuppgifter. De personuppgifter som finns registrerade och behandlas är: namn, adress, e-postadress, födelsedatum, anställningstid, senaste arbetsplats på FOA/FFA/FOI, bostadstelefon och mobiltelefon.

Matrikeln används för styrelsens kontakter med medlemmarna, främst för att hantera utskick av inbjudningar och kallelser till aktiviteter. Vissa uppgifter används dessutom som underlag till FOI Vets verksamhetsberättelse.

Personuppgifter lagras tillsammans med medlemmarnas insända medlemsanmälan digitalt. Så länge medlemskapet gäller och inte sägs upp lagras personuppgifterna.

Enligt förordningen har man som medlem rätt att få tillgång till sina personuppgifter som behandlas, felaktigheter rättade, personuppgifter raderade (vilket normalt torde innebära att medlemskapet upphör).

Om du förekommer i bild och ej samtycker till detta ber vi dig att kontakta oss. Vi kommer då att avlägsna bilden ur databasen.

Personuppgiftsansvarig är föreningens styrelse. Enbart styrelsen har tillgång till uppgifterna.
Vill du ta del av vad som lagrats i matrikeln är du välkommen att kontakta personuppgiftsansvarig inom styrelsen, Ulla Backlund via e-post till ulla.margareta.backlund@gmail.com eller direkt till styrelsen foivet@gmail.com.