Föreningens stadgar

Innehåller bestämmelser om verksamhet, medlemskap, styrelse, årsmöte m.m. 

(Antagna 1990-03-22, ändrade 1995-03-15 och 2002-03-14. Omarbetade 2019.)

FOI VET (FOI Veteranförening) har till huvudsakligt ändamål att

  • bevara och främja kontakten mellan föreningens medlemmar
  • bevara och främja kontakten mellan dessa och FOI, försvarsforskningen och totalförsvarets utveckling