Om oss

Kort historik om föreningen

Föreningen bildades den 2 mars 1990 av FOA forskaren Lennart Magnusson som också blev föreningens förste ordförande. Föreningens syfte var redan inledningsvis att skapa en social och kulturell plattform för kontakt mellan kolleger vid FOA/FOI och mellan övriga delar av totalförsvaret. Redan tidigt inbjöds talare från totalförsvaret för att ge sin syn på försvars- och säkerhetspolitiska frågor. Detta utökades efter ett antal år med studiebesök vid intressanta försvarsmyndigheter och försvarsindustrier. Studiebesöken har på senare år även omfattat civila kulturella ställen med betydelse för samhället i stort. I några fall har studiebesöken förlagts till platser utanför Stockholmsområdet, som t.ex. Linköping, Forsmark och Norrtälje. I samband med hopslagningen av FOA och FFA till nuvarande FOI har även seniora forskare vid f.d. FFA möjlighet att vara med i FOI Vet. Underavdelningar är FOI Vet Umeå sedan 2012 och FOI Vet Linköping sedan 2019.

Efter Lennart Magnusson har flera forskare vid FOI axlat ordförandeskapet, i tur och ordning: Karl Mörner (1999-2002), Ingemar Widegren (2002-2007), Allan Linnarsson (2007-2011), Kjell A Jonasson (2011-2014), Göran Stensson (2014-2018), Per Ånäs (2018-2019), Bo Tarras-Wahlberg (2019-2021) och nuvarande ordf Ulla Backlund (2021-). 

Medlemmarna

FOI Veteranförening består av 240 medlemmar (2020-04-07) och de fördelar sig geografiskt enligt:

175 i Stockholm, 12 i Linköping och 53 i Umeå.

De flesta medlemmarna är pensionärer men vissa är fortfarande yrkesverksamma..

Presentation av styrelsen

Styrelsen består efter årsmötet 2021 av följande personer:

Ulla Backlund, ordförande
Olle Hjelm, vice ordförande
Anita Linell, sekreterare
Ola Listh, kassör och matrikelansvarig
Björn Backström, lunchvärd och editor för hemsidan
Bo Tarras-Wahlberg
Elisabeth André Turlind, ansvarig för Seminariegruppen
Pär Ånäs
Tommy Öberg
Bernt Öström, ansvarig för Studiebesöksgruppen