Kategoriarkiv: Årsmöte

FOI Vet årsmöte 2021 (11 mars)

Stolar konferens möte

Medlemmarna i FOI Veteranförening, FOI Vet, kallas härmed till ÅRSMÖTETorsdag den 11 mars 2021 Videokonferens med ZOOMInloggningsuppgifter meddelas via e-post 13.45 Samling14.00 Årsmöte. Förslag till dagordning: Se kallelsen. Ändringsförslag rörande stadgar, motion eller övrig fråga från medlem måste vara styrelsen till handa senast 31 januari 2021 för att kunna behandlas vid årsmötet. Om du vill kan styrelsen hjälpa till med

Läs mer

FOI Veteranförenings årsmöte 2019

Stolar konferens möte

Medlemmarna i FOI Veteranförening, FOI Vet, kallas härmed till ÅRSMÖTEonsdag den 13 mars 2019 FOI, konferensavdelningen Gullfossgatan 6, Kista, sal Jupiter 13.45 Samling14.00 Årsmöte. Förslag till dagordning: Se omstående sida. Anmäl gärna i förväg eventuella frågor och förslag som du önskar ska behandlasunder punkten ”Övriga frågor”. Om du vill kan styrelsen hjälpa till medförmedling till övriga medlemmar (via e-post). 15.00

Läs mer

Exempelinlägg 3

FOI veteran ico blå

Detta är ett exempelinlägg som ursprungligen publicerades som en del av Blogguniversitetet. Anmäl dig till något av våra tio program och börja blogga på rätt sätt. Du ska publicera ett inlägg i dag. Oroa dig inte över hur din blogg ser ut. Oroa dig inte om du inte har gett den något namn än, eller om det känns oöverstigligt. Klicka

Läs mer