Kartläggning av kinesiska bolagsförvärv i sverige (11 mars 2021)

FOI veteran ico blå

Seminarium i samband med FOI VET Årsmöte 2021 Tid: Torsdag 11 mars 2021, kl. 15.00-16.00 (ca)Lokal: Videokonferens med ZOOMTalare: Analytikerna Johan Englund och Oscar Almén, FOI Kinas roll och inflytande i internationella sammanhang har ökat markant under senare år. Itakt med landets ekonomiska tillväxt har kinesiska företag blivit alltmer aktiva utanför Kinasgränser, vilket bl.a. avspeglas i ökade kinesiska investeringar utomlands.

Läs mer

FOI Vet årsmöte 2021 (11 mars)

Stolar konferens möte

Medlemmarna i FOI Veteranförening, FOI Vet, kallas härmed till ÅRSMÖTETorsdag den 11 mars 2021 Videokonferens med ZOOMInloggningsuppgifter meddelas via e-post 13.45 Samling14.00 Årsmöte. Förslag till dagordning: Se kallelsen. Ändringsförslag rörande stadgar, motion eller övrig fråga från medlem måste vara styrelsen till handa senast 31 januari 2021 för att kunna behandlas vid årsmötet. Om du vill kan styrelsen hjälpa till med

Läs mer

FOI Veteranförenings årsmöte 2019

Stolar konferens möte

Medlemmarna i FOI Veteranförening, FOI Vet, kallas härmed till ÅRSMÖTEonsdag den 13 mars 2019 FOI, konferensavdelningen Gullfossgatan 6, Kista, sal Jupiter 13.45 Samling14.00 Årsmöte. Förslag till dagordning: Se omstående sida. Anmäl gärna i förväg eventuella frågor och förslag som du önskar ska behandlasunder punkten ”Övriga frågor”. Om du vill kan styrelsen hjälpa till medförmedling till övriga medlemmar (via e-post). 15.00

Läs mer

Livsmedelsförsörjning -”civilt försvar 2.0”

Skörd sommar

Tid: Tisdagen den 19 februari 2019 kl 15.00 – 16.00 (ca)Lokal: Konferensrummet Jupiter FOI, Gullfossgatan 6, KistaTalare: Analytiker Camilla Eriksson, FOI Livsmedelsförsörjningen har diskuterats flitigt ur ett beredskapsperspektiv imedia de senaste åren, efter decennier av total frånvaro från den offentligadebatten. Nu när det civila försvaret åter ska byggas upp talas ofta om att vi skablicka framåt, och skapa något helt

Läs mer

Exempelinlägg 3

FOI veteran ico blå

Detta är ett exempelinlägg som ursprungligen publicerades som en del av Blogguniversitetet. Anmäl dig till något av våra tio program och börja blogga på rätt sätt. Du ska publicera ett inlägg i dag. Oroa dig inte över hur din blogg ser ut. Oroa dig inte om du inte har gett den något namn än, eller om det känns oöverstigligt. Klicka

Läs mer

Övningsexempel 2

FOI veteran ico blå

Detta är ett exempelinlägg som ursprungligen publicerades som en del av Blogguniversitetet. Anmäl dig till något av våra tio program och börja blogga på rätt sätt. Du ska publicera ett inlägg i dag. Oroa dig inte över hur din blogg ser ut. Oroa dig inte om du inte har gett den något namn än, eller om det känns oöverstigligt. Klicka

Läs mer

Övningsinlägg 1

FOI veteran ico blå

Detta är ett exempelinlägg som ursprungligen publicerades som en del av Blogguniversitetet. Anmäl dig till något av våra tio program och börja blogga på rätt sätt. Du ska publicera ett inlägg i dag. Oroa dig inte över hur din blogg ser ut. Oroa dig inte om du inte har gett den något namn än, eller om det känns oöverstigligt. Klicka

Läs mer