Bli medlem

Vem får bli medlem ?

Pensionär, anställd eller tidigare anställd, konsult eller annan person som tidigare verkat vid FOI, FOA eller FFA får bli medlem i FOI Veteranförening (FOI Vet).
Make/maka till medlem i föreningen får också delta i verksamheten, liksom även efterlevande till tidigare medlem.

Vad kostar det och vad man får genom medlemsskapet ?

FOI Veteranförening har som huvudsyfte att bevara och främja kontakten dels mellan föreningens medlemmar, dels mellan medlemmarna och FOI, försvarsforskningen och totalförsvaret. För en engångskostnad av 300 kr blir man medlem i FOI Vet och kan delta i föreningens verksamhet; seminarier om aktuella skeenden inom totalförsvaret, gemensamma studiebesök av social och kulturell natur samt luncher till självkostnadspris som anordnas en gång i månaden i Stockholm. Vidare får man delta i en buffé som anordnas efter föreningens årsmöte. Varje år vid jultid håller FOI GD ett seminarium som redovisar vad som har hänt vid FOI under det gångna året och ger en framåtblick; seminariet avslutas med en gemensam kaffestund.

Hur blir man medlem ?

Du blir enklast medlem i FOI Vet genom att sätta in engångsavgiften 300 kr på plusgiro 89 64 35-5. Ingen årsavgift utgår.

Skicka även anmälan till vår kassör Ola Listh (epost ola.listh@telia.com) samt till vår matrikelansvarig Ulla Backlund (epost ulla.margareta.backlund@gmail.com).

Glöm inte att i din anmälan skriva namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, samt vilken avdelning du har arbetat eller arbetar på.

Värva en medlem

Vi uppmuntrar våra medlemmar att värva nya medlemmar genom att berätta om föreningens verksamhet. Som stöd för detta kan du använda vårt Informationsblad.