Styrelsemöten- kallelser och protokoll

Vanligtvis genomförs åtta styrelsemöten årligen. De hålls i FOI lokaler i Kista eller som video/telefonmöte.

Medlem som önskar läsa ett styrelseprotokoll för ett visst mötesdatum kan begära detta genom att skicka sin begäran till styrelsen foivet@gmail.com.

Kommande styrelsemöten 2023: ons 15 mars (konstituerande styrelsemöte med ny styrelse)