Styrelsemöten- kallelser och protokoll

Vanligtvis genomförs åtta styrelsemöten årligen. De hålls i FOI lokaler i Kista eller som video/telefonmöte då omständigheterna så kräver, t.ex. vid rådande Corona-epidemi.

Kommande styrelsemöten: tors 13/1, ons 10/2, tors 11/3 + årsmöte, ons 7/4, tis 4/5, tors 10/6

Medlem som önskar läsa ett styrelseprotokoll för ett visst mötesdatum kan begära detta genom att skicka sin begäran till styrelsen foivet@gmail.com.