Kommande seminarier

16 nov 2022 Detektering och definiering av explosivämnen – Henric Östmark
15 dec 2022 Julkaffe med GD
Senarelagt: Några reflexioner utifrån FOI bedömningar av rysk militär förmåga – Johan Norberg