Kommande seminarier

Seminarium 26 Sept. 2023 (arrangör FMV Veteranklubb) Stiftelsen Armé-Marin- och Flygfilm – Cathrin Thorsell Starud (FMV)

Seminarium 19 Okt. 2023 Rysslands krig i Ukraina: bakgrund och konsekvenser – Gudrun Persson (FOI)

Seminarium 14 Nov. 2023 Utvecklingen av fusionsreaktorer – Peter Roos (Novatron)

Seminarium 6 Dec. 2023 (kan ändras om GD:s almanack kräver det) Julkaffe med GD – Jens Mattsson (FOI)