Kommande seminarier

Senarelagt: Detektering och definiering av explosivämnen – Henric Östmark
Senarelagt: Några reflexioner utifrån FOI bedömningar av rysk militär förmåga – Johan Norberg