Aktiviteter

Här presenteras vad som är på gång hos oss FOI veteraner.
Övriga planerade aktiviteter hittas under menyn.

Studiebesök

FOI VET anordnar vanligen ca fem till sex aktiviteter per år i huvudsak i form av studiebesök. Syftet är dels att ge medlemmarna tillfälle att bredda sina kunskaper och insikter inom intressanta områden, dels att ge möjligheter till stimulerande samvaro med såväl gamla kollegor som nya bekantskaper. Besöken kan ha anknytning till försvarsteman men ibland även till andra områden som historia, kultur etc. 

För närvarande har vi p.g.a. det rådande Coronaläget sett oss tvungna att tills vidare pausa verksamheten.

Kallelse till studiebesöken skickas endast ut per e-post senast två veckor innan besöket. Anmälan om deltagande till besöket; se e-post i kallelsen.

Seminarier

FOI VET:s seminarieprogram omfattar främst föreläsningar och semina­rier kring aktuell forskning, studier och ut­redningsverksamhet med anknyt­ning till total­försvaret. Seminarierna hålls i FOI:s lokaler i Kista och videosänds till medlemmarna i Umeå. Videosändning även till medlemmarna i Linköping planeras genomföras inom kort. Varje år strax före jul kommer GD till föreningen och ger en lägesbild av FOI:s verksamhet och det seminariet brukar avslutas med en gemensam kaffestund.

Kallelse till seminarierna skickas endast ut per e-post senast två veckor innan seminariet. Anmälan om deltagande till besöket; se e-post i kallelsen.

På grund av det rådande Coronaläget har vitt sett oss tvungna att endera ställa in seminarier eller presentera dessa genom videosändning som kan följas med dator eller telefon.

Stolar konferens möte

FOI Veteranförenings årsmöte 2019

Medlemmarna i FOI Veteranförening, FOI Vet, kallas härmed till ÅRSMÖTEonsdag den 13 mars 2019 FOI, konferensavdelningen Gullfossgatan 6, Kista, sal Jupiter 13.45 Samling14.00 Årsmöte. Förslag till dagordning: Se omstående sida. Anmäl gärna i förväg eventuella frågor och förslag som du önskar ska behandlasunder punkten ”Övriga frågor”. Om du vill kan styrelsen hjälpa till medförmedling till

Luncher

FOI VET-luncherna hålls normalt på Örlogsmannasällskapets restaurangfartyg M/S Segelkronan vid ÖstraBrobänken på Skeppsholmen. Om detta ej är möjligt, t.ex. vid överbokning eller jullunch, används i första hand restaurang Kasper (Hotell Terminus), Vasagatan 20, Stockholm.

Vi samlas den tredje onsdagen i varje månad kl 12.00 för lunch och någon timmes samvaro.

För närvarande har vi p.g.a. det rådande Coronaläget sett oss tvungna att tills vidare pausa verksamheten.

Kallelse till luncherna skickas endast ut per e-post senast en vecka innan. Föranmälan krävs senast kl 13.00 måndagen innan lunchen; se e-post i kallelsen.

Medlemsvärvning

Ett naturligt sätt att värva medlemmar sker genom att en redan befintlig medlem tipsar en tidigare kollega om värdet av att bli medlem i FOI Veteranförening.

FOI VET styrelse gör reklam för FOI VET verksamhet genom att sätta upp uppdaterade kallelser i FOI:s lokaler om seminarieverksamheten m.m.

FOI VET styrelse tar tacksamt emot förslag på ytterligare aktiviteter för att värva medlemmar och uppmuntrar alla medlemmar att vara kreativa.

Värvningsbroschyr: Ladda hem som pdf (xxx kb)

Instruktioner för att lägga till pdf-fil: https://wordpress.com/support/wordpress-editor/blocks/file-block/
Eller så kan jag göra det. /Stefan

Styrelsemöten och Årsmöten

Vanligtvis genomförs åtta styrelsemöten årligen. De hålls normalt i FOI lokaler i Kista.  P.g.a. Coronaläget genomförs styrelsemöten som telefonmöte/videomöte.

Föreningens årsmöte hålls enligt stadgarna under mars månad.

Skörd sommar

Livsmedelsförsörjning -”civilt försvar 2.0”

Tid: Tisdagen den 19 februari 2019 kl 15.00 – 16.00 (ca)Lokal: Konferensrummet Jupiter FOI, Gullfossgatan 6, KistaTalare: Analytiker Camilla Eriksson, FOI Livsmedelsförsörjningen har diskuterats flitigt ur ett beredskapsperspektiv imedia de senaste åren, efter decennier av total frånvaro från den offentligadebatten. Nu när det civila försvaret åter ska byggas upp talas ofta om att vi skablicka