Aktiviteter

Kommande aktiviteter samt referat från genomförda aktiviteter återfinns i respektive undermeny.

Studiebesök

FOI VET anordnar vanligen ca fem till sex aktiviteter per år i huvudsak i form av studiebesök. Syftet är dels att ge medlemmarna tillfälle att bredda sina kunskaper och insikter inom intressanta områden, dels att ge möjligheter till stimulerande samvaro med såväl gamla kollegor som nya bekantskaper. Besöken kan ha anknytning till försvarsteman men ibland även till andra områden som historia, kultur etc. 

Kallelse till studiebesöken skickas endast ut per e-post senast två veckor innan besöket. Anmälan om deltagande till besöket; se e-post i kallelsen.

Seminarier

FOI VET:s seminarieprogram omfattar främst föreläsningar och semina­rier kring aktuell forskning, studier och ut­redningsverksamhet med anknyt­ning till total­försvaret. Seminarierna hålls i FOI:s lokaler i Kista och videosänds till medlemmarna i Umeå. Videosändning även till medlemmarna i Linköping planeras genomföras inom kort. Varje år strax före jul kommer GD till föreningen och ger en lägesbild av FOI:s verksamhet och det seminariet brukar avslutas med en gemensam kaffestund.

Kallelse till seminarierna skickas endast ut per e-post senast två veckor innan seminariet. Anmälan om deltagande till besöket; se e-post i kallelsen.

Vi strävar efter att medlemmarna bör delta fysiskt vid seminarierna, men de kompletteras även med videosändning som kan följas på dator/mobil.

Luncher

FOI Veteranluncherna hålls tills vidare på Brasserie Makalös, entré Kocksgränd 1, Stockholm.

Vi samlas den tredje onsdagen i varje månad för lunch och någon timmes samvaro.

Kallelse till luncherna skickas endast ut per e-post senast en vecka innan. Föranmälan krävs, se kallelsen.

Medlemsvärvning

Ett naturligt sätt att värva medlemmar sker genom att en redan befintlig medlem tipsar en tidigare kollega om värdet av att bli medlem i FOI Veteranförening.

FOI VET styrelse gör reklam för FOI VET verksamhet genom att sätta upp uppdaterade kallelser i FOI:s lokaler om seminarieverksamheten m.m.

FOI VET styrelse tar tacksamt emot förslag på ytterligare aktiviteter för att värva medlemmar och uppmuntrar alla medlemmar att vara kreativa.

Styrelsemöten och Årsmöten

Åtta styrelsemöten genomförs årligen, normalt i FOI lokaler i Kista och i undantagsfall som telefonmöte/videomöte.

Föreningens årsmöte hålls enligt stadgarna under mars månad.