Kartläggning av kinesiska bolagsförvärv i sverige (11 mars 2021)

FOI veteran ico blå

Seminarium i samband med FOI VET Årsmöte 2021

Tid: Torsdag 11 mars 2021, kl. 15.00-16.00 (ca)
Lokal: Videokonferens med ZOOM
Talare: Analytikerna Johan Englund och Oscar Almén, FOI

Kinas roll och inflytande i internationella sammanhang har ökat markant under senare år. I
takt med landets ekonomiska tillväxt har kinesiska företag blivit alltmer aktiva utanför Kinas
gränser, vilket bl.a. avspeglas i ökade kinesiska investeringar utomlands.

Som en följd har Sverige bevittnat alltfler exempel på kinesiska företag som investerar på
den svenska marknaden och förvärvar svenska företag. Liksom i Europa har denna utveckling
lett till frågetecken och diskussioner rörande omfattningen av kinesiska aktiviteter i Sverige,
men även vad dessa aktiviteter betyder för Sverige. Utvecklingen har medfört
medieuppmärksamhet och rönt stort intresse bland såväl näringsliv som politiska aktörer.
Trots detta har statistik och översiktlig information över dessa aktiviteter varit högst
bristfälliga.

Analytikerna Oscar Almén och Johan Englund vid FOI redogör i detta föredrag för kinesiska
förvärv i Sverige. Presentationen bygger på deras kartläggning av kinesiska förvärv i Sverige,
vilken avser att klargöra omfattningen av kinesiska förvärv av svenska företag.

Välkommen önskar Styrelsen för FOI VET