FOI Vet årsmöte 2021 (11 mars)

Stolar konferens möte

Medlemmarna i FOI Veteranförening, FOI Vet, kallas härmed till

ÅRSMÖTE
Torsdag den 11 mars 2021

Videokonferens med ZOOM
Inloggningsuppgifter meddelas via e-post

13.45 Samling
14.00 Årsmöte. Förslag till dagordning: Se kallelsen.

Ändringsförslag rörande stadgar, motion eller övrig fråga från medlem måste vara styrelsen till handa
senast 31 januari 2021 för att kunna behandlas vid årsmötet.
Om du vill kan styrelsen hjälpa till med förmedling till övriga medlemmar (via e-post).

15.00 (ca) Det traditionella föredraget hålls i år av Oscar Almén och Johan Englund
Kartläggning av kinesiska bolagsförvärv i Sverige
Föredraget sänds digital via ZOOM

Anmälan till årsmötet lämnas senast den 5 mars 2021 till Ulla Backlund ulla.margareta.backlund@gmail.com.

Den 8 mars 2021 kommer de medlemmar som vill delta i årsmötet att få möjlighet att göra ett test för inloggningen till årsmötet. Tanken är att allt ska löpa så smidigt som möjligt på årsmötet. 
Instruktioner hur detta ”förmöte” går till skickas ut med e-mail till dem som anmält sig till årsmötet (enl. ovan).

Alla medlemmar önskas varmt välkomna till årsmötet!