Veteranlunch på M/S Segelkronan (inställd tills vidare)

Båt på vatten rök

Veteranluncherna är tills vidare inställda p.g.a. pandemiläget.

Veteranlunch på M/S Segelkronan
Separat kallelse skickas ut med email