Livsmedelsförsörjning -”civilt försvar 2.0”

Skörd sommar

Tid: Tisdagen den 19 februari 2019 kl 15.00 – 16.00 (ca)
Lokal: Konferensrummet Jupiter FOI, Gullfossgatan 6, Kista
Talare: Analytiker Camilla Eriksson, FOI

Livsmedelsförsörjningen har diskuterats flitigt ur ett beredskapsperspektiv i
media de senaste åren, efter decennier av total frånvaro från den offentliga
debatten. Nu när det civila försvaret åter ska byggas upp talas ofta om att vi ska
blicka framåt, och skapa något helt annat än den beredskapspolitik som fanns
under det kalla kriget – ofta kallat ”civilt försvar 2.0”. I detta föredrag diskuterar
Camilla Eriksson vilka frågor som väckts i mediedebatten idag jämfört med de
problemställningar och lösningar som fanns under det kalla krigets
totalförsvarsplanering, samt sätter detta i relation till jordbrukets utveckling de
senaste decennierna.
En preliminär föranmälan till seminariet önskas för att vi ska kunna anpassa
lokalen till deltagarantalet. Anmälan lämnas senast den 15 februari till Elisabeth
André Turlind via email eat.ket@telia.com eller sms 070 240 40 94.

Välkommen önskar Styrelsen för FOI VET