FOI Veteranförenings årsmöte 2019

Stolar konferens möte

Medlemmarna i FOI Veteranförening, FOI Vet, kallas härmed till

ÅRSMÖTE
onsdag den 13 mars 2019

FOI, konferensavdelningen Gullfossgatan 6, Kista, sal Jupiter

13.45 Samling
14.00 Årsmöte. Förslag till dagordning: Se omstående sida.

Anmäl gärna i förväg eventuella frågor och förslag som du önskar ska behandlas
under punkten ”Övriga frågor”. Om du vill kan styrelsen hjälpa till med
förmedling till övriga medlemmar (via e-post).

15.00 (ca) Det traditionella föredraget hålls i år av Lars-Erik De Geer och kommer att handla om
”VELA-INCIDENTEN 22 september 1979, ett icke-amerikanskt kärnladdningsprov som USA vägrat erkänna”

För er i Umeå bokar vi videolänk så att det är möjligt för er att delta i årsmöte och föredrag.

xxx

Efter föredraget, ca kl 16.00, serveras en måltid i form av buffé till en kostnad av 120 kronor.
De som önskar vin till maten betalar ytterligare 40 kronor. Betalning sker på plats med
kontanter.
Anmälan till buffén, och om du önskar vin till maten, lämnas senast den 5 mars till Ola, via
e-post ola.listh@telia.com, eller sms/telefon 070-584 3510 . Deltagare som inte anmäler sig till
måltiden kan få delta i mån av tillgång på mat och dryck. Kontakta Ola för besked.
För att delta i enbart årsmötet och föredraget fordras ingen anmälan.

Alla medlemmar önskas varmt välkomna till årsmötet och den följande buffémåltiden!