Hem

Välkommen till FOI Veteranförenings hemsida!

FOI Veteranförening är föreningen för seniorer från FOI, FOA och FFA i Stockholm, Linköping, och Umeå.
Vare sig du är pensionär, har slutat före pensionen eller fortfarande är i tjänst är du lika välkommen.
Föreningen anordnar regelbundet seminarier kring forskning, utredningar och aktuella studier inom totalförsvaret samt genomför studiebesök av kulturell och social natur. Utöver detta anordnas årligen en träff med GD.

Seminarier

Luncher

Studiebesök

ÅRSMÖTEN M.M.

Seminarium 26 Sept. 2023 (arrangör FMV Veteranklubb) Stiftelsen Armé-Marin- och flygfilm – Cathrin Thorsell Starud (FMV)

Studiebesök 11 Okt. 2023 Korvlinjen i Täby – en nedlagd försvarsanläggning

Studiebesök 17 Okt. 2023 Stadshuset fyller 100 år (arrangör FMV veteranklubb)

Seminarium 19 Okt. 2023 Rysslands krig i Ukraina: bakgrund och konsekvenser – Gudrun Persson (FOI)

Studiebesök v 45 (6-10 Nov. datum TBC) Stockholms stadsarkiv

Seminarium 14 Nov. 2023 Utvecklingen av fusionsreaktorer – Peter Roos (Novatron)

Studiebesök 30 Nov. 2023 FRA:s museum

Seminarium 6 Dec. 2023 (kan ändras om GD:s almanack kräver det) Julkaffe med GD – Jens Mattson (FOI)