Hem

Välkommen till FOI Veteranförenings hemsida!

FOI Veteranförening är föreningen för seniorer från FOI, FOA och FFA i Stockholm, Linköping, och Umeå.
Vare sig du är pensionär, har slutat före pensionen eller fortfarande är i tjänst är du lika välkommen.
Föreningen anordnar regelbundet seminarier kring forskning, utredningar och aktuella studier inom totalförsvaret samt genomför studiebesök av kulturell och social natur. Utöver detta anordnas årligen en träff med GD.

Seminarier

Luncher

Studiebesök

ÅRSMÖTEN M.M.

Kommande aktiviteter (se vidare under menyn AKTIVITETER)

1 juni 2022 Studiebesök FOI Grindsjön

2 juni 2022 Seminarium Gråzonsproblematik och hybridhot i transportsystemet Anna McWilliams

8 juni 2022 Veteranlunch kl 12 på Brasserie Makalös

24 aug 2022 Seminarium Försvarsbeslut, krig i Ukraina och svensk Natoanslutning – Armén quo vadis? Överste Jan Mörtberg