Hem

Välkommen till FOI Veteranförenings hemsida!

FOI Veteranförening är föreningen för seniorer från FOI, FOA och FFA i Stockholm, Linköping, och Umeå.
Vare sig du är pensionär, har slutat före pensionen eller fortfarande är i tjänst är du lika välkommen.
Föreningen anordnar regelbundet seminarier kring forskning, utredningar och aktuella studier inom totalförsvaret samt genomför studiebesök av kulturell och social natur. Utöver detta anordnas årligen en träff med GD.

Seminarier

Luncher

Studiebesök

ÅRSMÖTEN M.M.

Kommande aktiviteter (se vidare under menyn AKTIVITETER)

14 okt 2022 kl 13 FOI Veteranförening 30-årsjubileum. Anmälning senast 7 okt. Obs! uppdaterad inbjudan se nedan.

5 okt 2022 Studiebesök vid Arboga Robotmuseum

12 okt 2022 Veteranlunch kl 12.15 på Brasserie Makalös

19 okt 2022 Seminarium Lasern 62 år, Ove Steinvall (i samverkan med FMV Veteranklubb)

16 nov 2022 Detektering och definiering av explosivämnen – Henric Östmark

23 nov 2022 Veteranlunch kl 12.15 på Brasserie Makalös

15 dec 2022 Julkaffe med GD