Hem

Välkommen till FOI Veteranförenings hemsida!

FOI Veteranförening är föreningen för seniorer från FOI, FOA och FFA i Stockholm, Linköping, och Umeå.
Vare sig du är pensionär, har slutat före pensionen eller fortfarande är i tjänst är du lika välkommen.
Föreningen anordnar regelbundet seminarier kring forskning, utredningar och aktuella studier inom totalförsvaret samt genomför studiebesök av kulturell och social natur. Utöver detta anordnas årligen en träff med GD.

Seminarier

Luncher

Studiebesök

Kommande aktiviteter (se vidare under menyn AKTIVITETER)

23 nov 2022 Veteranlunch kl 12.45 på Brasserie Makalös (Obs! ny tid)

7 dec 2022 Studiebesök på motmedelsmuseum vid SAAB Järfälla

15 dec 2022 kl. 13 Julkaffe med GD