Hem

Välkommen till FOI Veteranförenings hemsida!

FOI Veteranförening är föreningen för seniorer från FOI, FOA och FFA i Stockholm, Linköping, och Umeå.
Vare sig du är pensionär, har slutat före pensionen eller fortfarande är i tjänst är du lika välkommen.
Föreningen anordnar regelbundet seminarier kring forskning, utredningar och aktuella studier inom totalförsvaret samt genomför studiebesök av kulturell och social natur. Utöver detta anordnas årligen en träff med GD.

Seminarier

Luncher

Studiebesök

ÅRSMÖTEN M.M.

NYTT Referat m.m. från 30-årsjubileet, finns även under menyn OM OSS

Kommande aktiviteter (se vidare under menyn AKTIVITETER)

31 mars 2023 Studiebesök Metallforskningsinstitutet Swerim

13 april 2023 Seminarium Sårballistik, skottrauma och folkrätt, Bo Janzon, FOI

26 april 2023 Studiebesök KTH om framtidens kärnkraft

11 maj 2023 Seminarium Det första “TikTok-kriget” – strategisk kommunikation och informationskrigföring på det moderna slagfältet, Per-Erik Nilsson, FOI

13 juni 2023 Seminarium Kriget i Ukraina, Gudrun Persson, FOI