Hem

Välkommen till FOI Veteranförenings hemsida!

FOI Veteranförening är föreningen för seniorer från FOI, FOA och FFA i Stockholm, Linköping, och Umeå.
Vare sig du är pensionär, har slutat före pensionen eller fortfarande är i tjänst är du lika välkommen.
Föreningen anordnar regelbundet seminarier kring forskning, utredningar och aktuella studier inom totalförsvaret samt genomför studiebesök av kulturell och social natur. Utöver detta anordnas årligen en träff med GD.

Julbrev 2023 till FOI Veteranföreningens medlemmar

Seminarium 06 Dec. 2023 Jul-kaffe med GD – Jens Mattsson (FOI)

AKTIVITETER 2024

Redan nu börjar nästa års program av seminarier och studiebesök att ta form. Vissa aktiviteter är redan bestämt. Se “kommande” sidorna för mer information.